Tarikatski centar u Bosni i Hercegovini

Tarikatski centar je jedinstvena i autonomna institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja okuplja pripadnike ehli-sunnetskih derviških redova a nadležan je za zikir i iršad.