Tarikatski centar

Članom 77 Ustava Islamske zajednice definirano je da se u okviru Islamske zajednice organiziraju tarikatski redovi u skladu sa Šerijatom i pravilima tarikata.

Organizacija tarikatskih redova u okviru Islamske zajednice, njihov status i djelatnosti, shodno prethodnom stavu, uređuju se posebnim aktom kojeg donosi Sabor.

Derviške ustanove višestoljetno postoje i neprestano djeluju na prostoru i unutar Islamske zajednice, kao tradicionalne tekije, hanikahi i druge ustanove putem kojih ehlisunnetski tarikati – derviški redovi obavljaju svoju misiju, samostalno uređujući pitanja koja se tiču njihova tarikatskog djelovanja.

Rijaset putem Uprave za pravne i administrativne poslove vodi Registar derviških ustanova na području Islamske zajednice.

Rijaset putem Uprave za vjerske poslove sarađuje sa derviškim redovima i njihovim udruženjem.

Status udruženja derviških redova Bosne i Hercegovine možete vidjeti na sljedećem linku: Status udruzenja derviskih redova BiH

Ustav o Tarikatskom centru možete vidjeti na sljedećem linku: Ustav o Tarikatskom centru

Kontakt:

Udruženje derviških redova „Tarikatski centar u BiH“ Sarajevo,

Adresa: Halilbašića 18, 71 000 Sarajevo.