GOVOR REISU-L-ULEME HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ POVODOM 40 GODINA TARIKATSKOG CENTRA BiH

Bismillahi-Rahmani-Rahim. Elhamdulillahi Rabbi-l Alemin, Essalatu vesselamu ala ešrefil murselin, sejidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžmein. Poštovani i uvaženi šejh efendija Sirija, poštovani i uvaženi predsjedniče sabora islamske zajednice Hasan efendija Čengić, predsjedniče Izetbegoviću, poštovani naši šejhovi danas ovdje […]